verbanddoos

Het belang van veiligheid

Veiligheid is ontzettend belangrijk. Soms sta je er helemaal niet bij stil welke veiligheidsmaatregelen er allemaal zijn. Op een werkplek heb je bijvoorbeeld te maken met een vluchtroute, zijn er rookmelders en een brandblusser aanwezig en zijn er werknemers opgeleid tot BHV’er. Bij sommige beroepen heb je te maken met nog meer veiligheidsmaatregelen. Zo gebruik je in de bouw bijvoorbeeld valpreventie, draag je in een fabriek gasdetectie bij je en maak je gebruik van een ademluchttoestel op werkplekken waar schadelijke dampen vrijkomen.

verbanddoos

Een EHBO cursus

Het is erg fijn om thuis, op je werkplek of in de openbare ruimte te weten hoe je jezelf en anderen in veiligheid kunt brengen bij een dreigende situatie. Om te weten hoe je moet handelen in dit soort situaties kun je veiligheids-trainingen volgen. Zo is bijvoorbeeld een EHBO cursus goed om mee te beginnen. Tijdens een EHBO cursus leer je noodzakelijke eerste hulp te verlenen. Hierbij kan het gaan om eenvoudige handelingen, zoals het plakken van een pleister of het aanbrengen van verband tot eerste hulp bij levensbedreigende situaties. Wanneer er bijvoorbeeld een ernstig ongeluk is gebeurd, ben jij degene die hulp biedt terwijl er gewacht wordt op de hulpdiensten. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat je een bloeding stelpt of iemand reanimeert. Dit soort handelingen kunnen soms het verschil betekenen tussen leven en dood.

Kleine moeite, groot effect

Een EHBO cursus kun je al in drie dagen behalen. Het is dus een kleine moeite om je hiervoor in te schrijven, maar het heeft wel een groot effect. Dankzij deze cursus kun je namelijk correct handelen in situaties waarbij eerste hulp vereist is. Of het nou op je werk is of wanneer je toevallig op straat loopt. Tijdens een EHBO cursus leer je de nodige theorie, maar wordt er vooral op de praktijk gefocust. Door zelf te oefenen doe jij meteen ervaring op met verschillende situaties en weet je precies hoe je moet handelen wanneer dit in werkelijkheid voorkomt.

Read More

Cito-toets in groep 8

In groep 8 maken de leerlingen de Cito-toets. Deze Eindtoets is erg belangrijk, want het is de laatste toets die afgenomen wordt voor de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan.

De Cito-toets in groep 8  maakt geen deel uit van de LVS-toetsen, welke leerlingen in de jaren door de basisschool heen maken. Die toetsen – in de categorieën Midden en Eind – staan op zichzelf en brengen vooral de ontwikkeling binnen de school in kaart.

Wat kun je verwachten van de Cito-toets in groep 8? In dit artikel geven we een antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Wat maakt de Cito-toets voor verschil?

Sinds een aantal jaren wordt de Cito Eindtoets (dat is de officiële naam van de Cito-toets) afgenomen in april en niet meer in februari. Daarmee heeft de score van de Cito-toets geen negatief effect meer op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.

Voor de volledigheid: voorheen kon een Cito-score mede bepalen naar welk type vervolgonderwijs een leerling ging. Een leerling met een hoge score ging naar hoger voortgezet onderwijs en een leerling met een lage score ging naar een lagere vorm van het voortgezet onderwijs.

Dat is niet meer. Adviezen en plaatsingen zijn al rond op het moment dat de Cito wordt afgenomen. Desondanks kan de Cito-score nog wel het nodige verschil maken! Namelijk, als een leerling hoger scoort dan het advies dat gegeven is, kan de basisschool besluiten de Cito mee te laten bepalen en een leerling alsnog hoger onderwijs te geven. Dit moet in samenspraak met de ouders en de middelbare school gebeuren Oefenen voor de Cito-toets kan dus uitmaken.

Wat toetst de Cito-toets?

De Cito-toets vindt voornamelijk plaats op de hoofdvakken taal en rekenen. Maar in die twee vakken zitten weer andere vakken verstopt. Zo toetst rekenen ook studievaardigheden en dan met name het aflezen van grafieken en tabellen. Taal toetst ook nog eens spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden), woordenschat, stellen en begrijpend lezen. Ook studievaardigheden valt deels onder taal, als we het hebben over alfabetiseren en ordenen van informatie.

Gedurende drie ochtenden wordt de Cito-toets afgenomen. Leerlingen maken dan meerdere keren een onderdeel voor taal of rekenen, maar de categorie waarin die toetst zich toespitst, verschilt. Per onderdeel hebben de leerlingen tussen de 25 en 35 vragen te beantwoorden en doorgaans hebben ze hier tussen de 30 en 60 minuten de tijd voor.

Hoe lang duurt het voor je de score hebt?

De Cito-toets wordt afgenomen aan het einde van april. Vaak gaat deze dan ook direct op de post. De meivakantie gaat vervolgens beginnen en de meeste scholen ontvangen een week of twee na de meivakantie al bericht met de scores.

Die scores komen op school. De leerkracht zal eerst bekijken of scores leiden tot een heroverweging van het eerder afgegeven advies. Wanneer dat rond is, gaan de scores mee naar huis en kunnen ouders de score van de Cito-toets inkijken.

Wanneer een score niet naar wens is, bestaat er geen herkansing. Je moet het dus doen met de Cito-score die er op dat moment ligt. Wanneer een score lager is dan het gegeven advies (bijvoorbeeld wanneer je tl scoort, maar een vwo-brugklas hebt gevonden) gebeurt er in wezen niets. Je wordt niet teruggeplaatst en ook hoef je niet op zoek naar een andere school.

Conclusie

De Cito-toets is de laatste en belangrijkste toets die leerlingen in groep 8 van de basisschool maken. Indirect bepaalt deze toets het niveau voor vervolgonderwijs. Een lagere score zal echter niet uitwijzen dat een leerling lager geplaatst moet worden in het voortgezet onderwijs, terwijl een hogere score dat gevolg wel kan hebben.

De Cito-toets wordt sinds enkele jaren afgenomen in april en de score volgt doorgaans in de laatste weken van mei.

Read More
huiswerk

Mijn kind zit in groep 6 en heeft moeite met rekenen

Groep 6 is een belangrijk leerjaar op de basisschool. Het vormt de overgang van de middenbouw naar de bovenbouw en dat is in de lesstof goed te zien. Veel ouders met kinderen in groep 6 herkennen het dat hun kinderen na een dag school helemaal afgepeigerd zijn.

Rekenen neemt in groep 6 ook serieuze vormen aan. Er komen allerlei strategieën en vaardigheden bij, die voor veel kinderen nieuw zijn. Zit jouw kind in groep 6 en heeft het moeite met rekenen? Dan herken je je vast in onderstaande situaties. We geven je graag enkele tips om je kind te helpen het rekenen goed onder de knie te krijgen.

Cito-toetsen M6 en E6

Twee momenten zijn van het grootste belang. Nog belangrijker dan de methodetoetsen die doorgaans volgen op het rekenonderwijs. De Cito-toetsen M6 en E6, afgenomen in respectievelijk december en mei (een beetje afhankelijk van de drukte op school kan dit ook eerder of later zijn), geven de leerkracht en intern begeleider een heel duidelijk beeld van de prestaties van een klas en individuele leerlingen.

Waarom is het belangrijk om op deze toetsen naar capaciteit te scoren? Nou, de score van de Cito-toetsen telt vanaf groep 6 al mee voor het advies dat de leerkracht in groep 8 gaat vormen met het oog op vervolgonderwijs! De basis wordt dus al in groep 6 gelegd.

Welke onderdelen leren kinderen in groep 6?

Leerlingen in groep 6 maken niet voor het eerst kennis met alle onderstaande onderdelen, maar bouwen deze wel veel verder uit. Bijvoorbeeld:

 • Rekenen met grotere getallen (vanaf 10.000 tot 100.000)
 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van deze grote getallen (vaak al kolomsgewijs)
 • Breuken (een beginsel)
 • Procenten en kommagetallen (in combinatie met breuken, ook in beginsel)
 • Meten (omtrek en oppervlakte)
 • Tijd en geld

Voor veel kinderen leveren met name breuken, procenten en kommagetallen problemen op. Deze leerlingen hebben moeite met verhoudingen van getallen. Ook zijn er kinderen (en dat hoeven niet dezelfde te zijn als die moeite hebben met breuken) die moeite hebben met omtrek en oppervlakte. Zij knoeien met wat nu precies de omtrek is en wat de oppervlakte en passen de verkeerde strategie toe.

Wat kun jij als ouder doen?

Je wil je kind natuurlijk helpen met rekenen. Niet omdat het daarmee een hogere score haalt, maar vooral omdat het daardoor zelfverzekerder wordt en lekker in zijn of haar vel komt te zitten. Wat kun jij nu doen als ouder? Een aantal tips zetten we graag voor je op een rijtje:

 • Oefen met gericht oefenmateriaal voor de Cito-toets rekenen groep 6
 • Maak zelf sommetjes en oefen deze met je kind
 • Boots situatie in het echte leven na en haal hier de sommen uit (sla bijvoorbeeld eens een krant of reclamefoldertje open en zoek naar manieren om te rekenen)
 • Maak rekenen vooral leuk voor je kind, zodat het ook echt zin heeft om aan de slag te gaan
 • Push je kind niet, want frustratie is voor geen enkel kind leuk en zal zeker niet tot betere resultaten in het leren leiden

Wanneer je er vroeg bij bent en constateert dat er uitval is, kun je met de leerkracht in gesprek gaan. Deze zou remedial teaching kunnen geven of je adviseren om bijles te zoeken. Die bijles kan je kind dan helpen om bijgespijkerd te worden en alle vaardigheden en strategieën in een rustiger, aangepaster tempo eigen te maken.

Houd er wel rekening mee dat je kind ook achter deze bijles moet staan. Anders krijg je scheve gezichten en zal je het resultaat dat jij graag ziet, niet snel bereiken.

Read More

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten