cursus online marketing

Dit zijn dé cursussen op gebied van online marketing

Het internet is de laatste jaren een steeds prominentere rol gaan spelen in ons leven. Er zijn maar weinig mensen in ons land die helemaal geen gebruik maken van het internet. Zelfs als je geen computer hebt maak je indirect gebruik van het internet. Doordat het internet steeds meer wordt gebruikt is het voor bedrijven belangrijk om daar op in te spelen. Dat wordt vooral gedaan door te investeren in online marketing.

Online marketing op orde

Wanneer een bedrijf zijn online marketing goed op orde heeft kan dat er voor zorgen dat het bedrijf een hoop nieuwe klanten bereikt. Op dit moment is er veel vraag naar mensen met een online marketing achtergrond. Daardoor is het een slim idee om een cursus op het gebied van online marketing te gaan volgen. Als je zo’n cursus hebt afgerond is de kans erg groot dat je snel een nieuwe baan hebt gevonden. Dat er zo veel vraag is naar mensen die verstand hebben van online marketing komt doordat steeds meer bedrijven het nut ervan zijn gaan inzien. Als je op dit moment als bedrijf niet investeert in online marketing kan dat er namelijk voor zorgen dat het erg snel bergafwaarts gaat met je bedrijf.

Social media marketing

Steeds meer bedrijven zien in dat het belangrijk is om je bedrijf goed te profileren op sociale media. Dat komt doordat de grote sociale media alsmaar blijven groeien. Daardoor is het voor bedrijven mogelijk om een groot publiek aan te spreken door zich goed te profileren op sociale media. Meestal worden hier werknemers voor aangenomen bij de grotere bedrijven. Als je denkt dat het goed bij je past om deze taak op je te nemen kun je kiezen voor een cursus social media marketing. Daar leer je alle ins en outs over het onderhouden van de verschillende grote sociale media van bedrijven. Je leert daar ook op wat voor manier je het best contact kunt onderhouden met je klanten op die sociale media. Het is de bedoeling dat het kanaal van het bedrijf waar je voor werkt alsmaar blijft groeien. Dat hoeft niet door alleen maar te posten over de producten van het bedrijf. Je kunt bijvoorbeeld op een leuke manier inspelen op de actualiteiten waardoor klanten eerder geneigd zijn om je te volgen.

Cursus SEO

SEO is erg belangrijk om een bedrijf goed vindbaar te maken op het internet. Dat is er namelijk vooral op gericht om de website van een bedrijf beter vindbaar te maken via online zoekmachines. Google is veruit de meest gebruikte online zoekmachine. Dat is dan ook de reden dat SEO vooral gericht is op Google. Het doel van SEO is het zo hoog mogelijk tussen de zoekresultaten van Google komen te staan. Daardoor vergroot je de kans dat een klant die op zoek is naar jouw product bij jouw site uitkomt. Meestal gaat het bij SEO om het toevoegen van zoekwoorden aan teksten die op een website geplaatst worden. Het kan erg nuttig zijn om een SEO-cursus te volgen.

Read More
Cursussen volgen

Met behulp van deze cursussen bespaar je kosten bij een eigen bedrijf!

Wanneer je eigenaar bent van een bedrijf heb je een heleboel andere bedrijven nodig. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een bedrijf wat jouw administratie voor je doet. Het kan een hoop geld kosten om zo’n bedrijf in te schakelen. Veel mensen denken dat ze zelf niet in staat zijn om dit soort werkzaamheden voor hun eigen bedrijf te verrichten. Dat zorgt er voor dat veel bedrijven jarenlang veel geld uitgeven aan relatief eenvoudige werkzaamheden. Wanneer je voor dit soort werkzaamheden een cursus volgt kun je dus een hoop geld besparen voor je bedrijf. Hier een aantal cursussen die je kunt volgen om kosten te besparen voor jouw eigen bedrijf.

Administratie

De meeste bedrijven besteden de administratieve werkzaamheden uit aan andere bedrijven. Dat kost meestal een hoop geld terwijl dat in veel gevallen niet nodig is. Het is slim om een cursus in de richting van administratie te volgen als je een eigen bedrijf hebt. Daardoor kun je namelijk een hoop geld besparen. Door een cursus salarisadministratie te volgen kun je de uitgaven van je eigen bedrijf sterk laten afnemen. Je hoeft daardoor namelijk geen bedrijf meer in te huren om de administratie van je bedrijf te doen.

Waar moet je rekening mee houden?

Het enige waar je wel rekening mee moet houden is dat de administratie een hoop tijd kan kosten. Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid administratief werk en dat kun je zelf het best inschatten. Als je denkt dat je genoeg tijd over hebt om de administratieve werkzaamheden van je bedrijf uit te voeren, is het zeker aan te raden om de cursus te volgen. Dat kan er namelijk voor zorgen dat je bedrijf meer geld overhoudt waardoor je meer kunt investeren in de toekomst van je bedrijf.

Cursus website bouwen

Doordat het internet een steeds prominentere rol is gaan spelen in ons leven, is het belangrijk voor bedrijven om een goede website te hebben. Dat is namelijk hetgeen waar klanten hun eerste indruk van je bedrijf van krijgen. Het is dus belangrijk dat de website van je bedrijf er goed uit ziet. Veel bedrijven kiezen ervoor om een bedrijf in te huren die de website voor hen bouwt. Dat is natuurlijk erg makkelijk, maar het kost wel een hoop geld. Daar kun je natuurlijk op besparen. Als je zelf een cursus volgt in het bouwen van een website bespaar je je bedrijf een hoop geld.

Het bouwen van een website

Een website bouwen lijkt voor veel mensen niet zo moeilijk, maar dat valt toch tegen. Wanneer je niet goed je best doet bij de cursus is de kans groot dat je alsnog een bedrijf zult moeten inschakelen voor het verbeteren van de website. Dat is natuurlijk juist wat je probeert te voorkomen. Als je goed hebt opgelet bij de cursus kun je daarna waarschijnlijk een mooie website bouwen. Je kunt overwegen om eerst te oefenen voordat je de echte site van je bedrijf gaat bouwen. Zo weet je zeker dat je alles goed snapt voordat het echte werk begint.

Read More
studeren achter laptop

Voordelig leren? In deze gevallen mag jij je cursus declareren

De markt verandert snel. Ontwikkelingen in de techniek, IT, bedrijfskunde en andere vakgebieden vereisen continu nieuwe vaardigheden. Een afgeronde opleiding is daarom soms niet meer voldoende. Sinds 1 juli 2015 is om die reden de wettelijke scholingsplicht voor werkgevers in het leven geroepen. Deze regeling verplicht werkgevers om werknemers de mogelijkheid te geven noodzakelijke opleidingen en cursussen te volgen. Maar wanneer is zo’n opleiding of cursus ‘noodzakelijk’? En in welke gevallen betaalt je werkgever de studiekosten?

Ik wil graag een cursus volgen!

Stel, jij wil je als voorbeeldige werknemer graag verder ontwikkelen door een cursus te volgen. Dat levert voor je werkgever ook een hoop voordelen op. Jij bent straks beter in staat je functie uit te voeren of kan zelfs promotie maken. Wettelijk gezien is je werkgever helaas niet verplicht jouw cursus te betalen. Je moet je werkgever er dus zelf van overtuigen dat het wederzijds voordeel op gaat leveren. 

Voor congressen, coaching of kortdurende cursussen zijn werkgevers vaak wel bereid in de buidel te tasten. Gaat het om een langere (en duurdere) cursus, dan is het goed mogelijk dat je werkgever de kosten wel wil vergoeden, maar van jou verwacht dat je de werkzaamheden voor de cursus in je vrije tijd uitvoert.

Studiekostenbeding

Als het om een langdurig opleidingstraject gaat en je werkgever dat betaalt, worden de gemaakte afspraken meestal in een studiekostenbeding vastgelegd. Het gaat hierbij vooral om wat er gebeurt als jij vroegtijdig met de opleiding stopt of na de opleiding ontslag neemt of ontslagen wordt. Een werkgever wil natuurlijk niet in jouw opleiding investeren als je vervolgens naar een andere werkgever gaat. In een studiekostenbeding worden daarom voorwaarden opgenomen omtrent het terugbetalen van de studiekosten. 

Veel werknemers zijn een beetje huiverig voor de maatregelen rondom het terugbetalen van studiekosten, maar dit is niet nodig. Wil je toch een andere baan, dan kan je in de salarisonderhandelingen bijvoorbeeld de voorwaarde stellen dat je nieuwe werkgever jouw ‘studieschuld’ terugbetaalt. Desalniettemin is het altijd een verstandig idee een jurist naar het studiekostenbeding te laten kijken.

Verplicht een cursus volgen

In veel vakgebieden stelt de werkgever het echter verplicht dat de werknemer (regelmatig) een cursus volgt. In dat geval is de werkgever uiteraard verantwoordelijk voor de kosten, maar jouw rechten en plichten kunnen wel verschillen.

Verplichting in cao of arbeidsovereenkomst

Bij sommige beroepen is scholing een essentieel en noodzakelijk onderdeel van het beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politieagenten of medisch specialisten. In deze gevallen zijn regelingen omtrent het verplicht volgen van cursussen meestal in de cao of de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daar heb je je dus simpelweg aan te houden. De kosten komen dan (in elk geval voor het overgrote deel) voor rekening van de werkgever, maar je kan bijvoorbeeld wel verplicht worden op je vaste vrije dag aan een cursus deel te nemen.

Geen verplichting in cao of arbeidsovereenkomst

Staat er in jouw cao of arbeidsovereenkomst niks over het verplicht volgen van cursussen? Dan kan je hierover met je werkgever in gesprek gaan. Enerzijds mag de werkgever van jou de nodige inzet (en daarmee deelname) verwachten, zeker als de cursus duidelijk aantoonbaar van belang is voor jouw functie. Anderzijds mag jij verwachten dat je de cursus onder werktijd mag volgen of extra uitbetaald krijgt (eventueel in de vorm van vakantiedagen). Kan je aantonen dat je de cursus om privéredenen niet buiten werktijd kunt volgen? Dan mag je deelname weigeren of een alternatieve gang van zaken voorstellen.

Read More
studeren

Een cursus vs. een fulltime opleiding: wat kies jij?

Wist je dat bijna een vijfde van de Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar een cursus volgt? Of je je nu verder wilt specialiseren in je vakgebied, of simpelweg een hobby van vroeger wil oppakken, een cursus biedt volop mogelijkheden. En heb je meer tijd om handen? Dan kun je ook voor een deeltijd- of voltijdstudie gaan. Dit artikel bespreekt de verschillen, en de voor- en nadelen.

Fulltime opleiding

De meeste mensen volgen een fulltime opleiding aansluitend op hun middelbareschoolopleiding. Je hebt dan nog geen baan en misschien ook nog wel geen idee in welk vakgebied je eigenlijk wilt werken. Dit hoeft overigens niet het geval te zijn. Je kunt er ook voor kiezen je werkende leven even on hold te zetten om (weer) fulltime te gaan studeren.

Naast een voltijdopleiding heb je hooguit tijd voor een bijbaantje, want je wordt geacht 40 uur per week aan de studie te besteden. In deze tijd volg je lessen op de onderwijsinstelling of studeer je zelfstandig thuis. Als voltijdstudent heb je recht op studiefinanciering.Na afronding ontvang je een rechtsgeldig diploma.

Deeltijdstudie of avondstudie

Veel voltijdstudies, op mbo- en hbo-niveau, universitair niveau en masterniveau, kun je ook in deeltijd volgen. Je gaat dan één dag in de week of enkele avonden per week naar school. Veel deeltijdstudenten zijn volwassenen die op deze manier naast hun baan kunnen studeren. De studie kan dus goed aan je werk gerelateerd zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Een deeltijdstudie duurt langer dan een voltijdstudie, maar uiteindelijk krijg je hetzelfde diploma. Omdat je naast de studie kunt werken, ontvang je geen studiefinanciering.

Thuisstudie of cursus

Een thuisstudie of cursus beslaat een relatief korte leerperiode en is op een specifiek onderwerp of bepaalde vaardigheid gericht. De meeste cursussen zijn dan ook meer praktijkgericht dan een opleiding, maar bevatten wel weer meer theorie dan een praktijktraining.Sommige cursussen worden op locatie gegeven, bijvoorbeeld bij een opleidingsinstituut of bedrijf. Andere cursussen dien je volledig zelf thuis uit te voeren. Een combinatie is ook goed mogelijk. Bij veel cursussen hoort een digitale leeromgeving, of je kunt huiswerkopdrachten naar een docent sturen.

Duur

Bij de ene cursus kun je compleet je eigen tempo volgen. Je wordt geacht zelfstandig de lesstof door te nemen en indien mogelijk zelf je examen in te plannen om de cursus af te sluiten. Bij de andere cursus (zeker als de cursus in groepsverband gegeven wordt) staat het tempo vast. 

Diploma of certificaat

Meestal krijg je bij afronding van de cursus een certificaat of een bewijs van deelname. Een diploma krijg je alleen als je ook een examen hebt moeten afleggen. Hoeveel dit diploma waard is, hangt af van het niveau van de cursus, de onderwijsinstelling en andere factoren. Bij taalcursussen is het bijvoorbeeld mogelijk een examen op een bepaald niveau af te leggen. Slaag je voor dit examen, dan kun je met het bijbehorende diploma aantonen dat je de taal op dat specifieke niveau beheerst. Deze niveaus worden internationaal erkend.

Waarom een cursus?

Vrijwel iedereen heeft na de middelbare school een fulltime opleiding gevolgd. Dat is ook logisch: met een opleiding kan je je op een bepaald vakgebied richten en jezelf klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Maar waarom zou je daarna nog een cursus volgen? Bij die overweging kunnen verschillende argumenten meespelen:

  • Je overweegt een carrièreswitch, maar hebt nog niet alle benodigde vaardigheden in huis. Potentiële nieuwe werkgevers kunnen een bepaalde opleiding als voorwaarde stellen, maar jij kan je met je werkervaring en een aanvullende cursus op je eigen manier onderscheiden.
  • Je vakgebied ontwikkelt zich snel, waardoor je continu bijscholing nodig hebt op het gebied van software, techniek of andere zaken.
  • Je wilt naast je werk een eigen bedrijf beginnen, maar hebt hiervoor vaardigheden nodig die je niet in je huidige functie leert of gebruikt. En voordat je dat eigen bedrijf begint, wil je de benodigde kennis wel paraat hebben.
  • Je gaat voor je werk in het buitenland aan de slag. Graag wil je de taal alvast een beetje spreken, voordat je in het diepe gegooid wordt.
  • Je hebt een hobby die je graag weer eens op zou willen pakken. Het volgen van een cursus hoeft natuurlijk helemaal niet werkgerelateerd te zijn! Misschien wil je in je vrije tijd gewoon lekker aan de slag met iets wat je heel leuk vindt om te doen.

De juiste keuze maken

De verscheidenheid aan opleidingen en cursussen is zo groot, dat de juiste keuze maken soms een onmogelijke opgave lijkt. Wij maken jou, op basis van jouw eisen en wensen, wegwijs in aanbod!

Read More
Cursus beleggen

Waarom je een cursus beleggen moet nemen

Het gaat goed met de economie. De beurzen laten ook een mooie groei zien. Daarnaast is de spaarrente erg laag. De rente is zo laag dat we bijna een negatieve rente krijgen. Het betekent dat we dan rente moeten betalen om het geld op de spaarrekening te zetten. Logisch dat mensen het geld liever beleggen. Waar moet je echter in beleggen en hoe belangrijk is het dat je er ook verstand van hebt?

Cursus beleggen

Termen en de basis

Het is goed om een stuk basiskennis te hebben. Ook is het nodig om het vakjargon te kennen. Woorden als obligaties, aandelen, dividend, opties en futures mogen geen geheimen hebben voor je. Daarnaast is het belangrijk om een risicoprofiel te maken. Op die manier weet je waar je jouw geld in wilt gaan beleggen met het gewenste risico. Wanneer je geen geld wilt verspillen is het belangrijk om je geld defensief te beleggen. Denk hierbij aan obligaties en aandelen met weinig uitschieters.

Een cursus volgen

Aandelen kopen via beginmetbeleggen laat zien hoe je met geld aandelen kunt kopen. Door een korte cursus te volgen en “droog” te oefenen bouw je vertrouwen op. Je bouwt vertrouwen op in de beurs en kunt zien wat er gebeurt. Kies de juiste aandelen die passen bij het risicoprofiel van jezelf. Ook is het goed om een strategie te hebben rondom het kopen en verkopen van de aandelen. Weet wanneer je winst wilt gaan nemen. Ook kan het zijn dat je op de lange termijn je geld belegt om het zo te laten groeien.

Succesvol beleggen

De belangrijkste reden om te starten met een cursus is om succesvol te beleggen. Het is belangrijk om een positief rendement te hebben op je investeringen. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om aandelen of obligaties.

Read More
gietvloer op kantoor

Ideaal: Een gietvloer op je kantoor

Heb je onlangs een nieuw kantoorpand gekocht en ben je hiervoor op zoek naar een nieuw interieur? Of merk je dat je kantoor na jarenlang hard werken toe is aan een opfrisbeurt? In beide gevallen is de kans groot dat je aan het kijken bent wat de mogelijkheden zijn op het gebied van de kantoorvloer. Maak het jezelf gemakkelijk en kies voor een slijtvaste gietvloer. De vloer kan tegen een stootje, is gemakkelijk in het onderhoud en ziet er ook nog eens modern en mooi uit. Voor zowel grote ruimtes en kleine ruimtes zijn er voldoende mogelijkheden en voor het beste resultaat kun je het beste een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Hier weten ze als geen ander hoe een gietvloer goed en snel kan worden gelegd.

gietvloer op kantoor

Een gietvloer biedt de perfecte geluiddemping

Je kent het vast en zeker wel. Op kantoor wordt er veel gebeld, klanten komen over de vloer voor meetings of er wordt druk gewerkt in het logistieke centrum. In alle gevallen is er sprake van omgevingsgeluid dat goed gedempt moet worden. Is dit niet het geval, dan kan het geluid als storend worden gezien, wat weer kan leiden tot een slechtere werksfeer. Een gietvloer biedt de perfecte geluiddemping en stimuleert hierdoor de productiviteit. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait, toch?

Kies uit een gietvloer in verschillende kleuren

Denk je aan een gietvloer, dan denk je wellicht aan de trendy grijze variant. Maar wist je dat er op het gebied van kleur nog veel meer mogelijkheden zijn? Een gietvloer kan in vrijwel iedere RAL-kleur worden gelegd, zodat je bijvoorbeeld ook de kleuren van je huisstijl terug kan laten komen in de vloer. Wil je graag weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor jouw kantoorruimte? Neem in dat geval gerust eens een keer contact op met de specialist. Er wordt graag met je meegedacht en je kunt altijd een voorstel op maat verwachten.

Read More

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten