studeren achter laptop

Voordelig leren? In deze gevallen mag jij je cursus declareren

De markt verandert snel. Ontwikkelingen in de techniek, IT, bedrijfskunde en andere vakgebieden vereisen continu nieuwe vaardigheden. Een afgeronde opleiding is daarom soms niet meer voldoende. Sinds 1 juli 2015 is om die reden de wettelijke scholingsplicht voor werkgevers in het leven geroepen. Deze regeling verplicht werkgevers om werknemers de mogelijkheid te geven noodzakelijke opleidingen en cursussen te volgen. Maar wanneer is zo’n opleiding of cursus ‘noodzakelijk’? En in welke gevallen betaalt je werkgever de studiekosten?

Ik wil graag een cursus volgen!

Stel, jij wil je als voorbeeldige werknemer graag verder ontwikkelen door een cursus te volgen. Dat levert voor je werkgever ook een hoop voordelen op. Jij bent straks beter in staat je functie uit te voeren of kan zelfs promotie maken. Wettelijk gezien is je werkgever helaas niet verplicht jouw cursus te betalen. Je moet je werkgever er dus zelf van overtuigen dat het wederzijds voordeel op gaat leveren. 

Voor congressen, coaching of kortdurende cursussen zijn werkgevers vaak wel bereid in de buidel te tasten. Gaat het om een langere (en duurdere) cursus, dan is het goed mogelijk dat je werkgever de kosten wel wil vergoeden, maar van jou verwacht dat je de werkzaamheden voor de cursus in je vrije tijd uitvoert.

Studiekostenbeding

Als het om een langdurig opleidingstraject gaat en je werkgever dat betaalt, worden de gemaakte afspraken meestal in een studiekostenbeding vastgelegd. Het gaat hierbij vooral om wat er gebeurt als jij vroegtijdig met de opleiding stopt of na de opleiding ontslag neemt of ontslagen wordt. Een werkgever wil natuurlijk niet in jouw opleiding investeren als je vervolgens naar een andere werkgever gaat. In een studiekostenbeding worden daarom voorwaarden opgenomen omtrent het terugbetalen van de studiekosten. 

Veel werknemers zijn een beetje huiverig voor de maatregelen rondom het terugbetalen van studiekosten, maar dit is niet nodig. Wil je toch een andere baan, dan kan je in de salarisonderhandelingen bijvoorbeeld de voorwaarde stellen dat je nieuwe werkgever jouw ‘studieschuld’ terugbetaalt. Desalniettemin is het altijd een verstandig idee een jurist naar het studiekostenbeding te laten kijken.

Verplicht een cursus volgen

In veel vakgebieden stelt de werkgever het echter verplicht dat de werknemer (regelmatig) een cursus volgt. In dat geval is de werkgever uiteraard verantwoordelijk voor de kosten, maar jouw rechten en plichten kunnen wel verschillen.

Verplichting in cao of arbeidsovereenkomst

Bij sommige beroepen is scholing een essentieel en noodzakelijk onderdeel van het beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politieagenten of medisch specialisten. In deze gevallen zijn regelingen omtrent het verplicht volgen van cursussen meestal in de cao of de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daar heb je je dus simpelweg aan te houden. De kosten komen dan (in elk geval voor het overgrote deel) voor rekening van de werkgever, maar je kan bijvoorbeeld wel verplicht worden op je vaste vrije dag aan een cursus deel te nemen.

Geen verplichting in cao of arbeidsovereenkomst

Staat er in jouw cao of arbeidsovereenkomst niks over het verplicht volgen van cursussen? Dan kan je hierover met je werkgever in gesprek gaan. Enerzijds mag de werkgever van jou de nodige inzet (en daarmee deelname) verwachten, zeker als de cursus duidelijk aantoonbaar van belang is voor jouw functie. Anderzijds mag jij verwachten dat je de cursus onder werktijd mag volgen of extra uitbetaald krijgt (eventueel in de vorm van vakantiedagen). Kan je aantonen dat je de cursus om privéredenen niet buiten werktijd kunt volgen? Dan mag je deelname weigeren of een alternatieve gang van zaken voorstellen.

Read More
studeren

Een cursus vs. een fulltime opleiding: wat kies jij?

Wist je dat bijna een vijfde van de Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar een cursus volgt? Of je je nu verder wilt specialiseren in je vakgebied, of simpelweg een hobby van vroeger wil oppakken, een cursus biedt volop mogelijkheden. En heb je meer tijd om handen? Dan kun je ook voor een deeltijd- of voltijdstudie gaan. Dit artikel bespreekt de verschillen, en de voor- en nadelen.

Fulltime opleiding

De meeste mensen volgen een fulltime opleiding aansluitend op hun middelbareschoolopleiding. Je hebt dan nog geen baan en misschien ook nog wel geen idee in welk vakgebied je eigenlijk wilt werken. Dit hoeft overigens niet het geval te zijn. Je kunt er ook voor kiezen je werkende leven even on hold te zetten om (weer) fulltime te gaan studeren.

Naast een voltijdopleiding heb je hooguit tijd voor een bijbaantje, want je wordt geacht 40 uur per week aan de studie te besteden. In deze tijd volg je lessen op de onderwijsinstelling of studeer je zelfstandig thuis. Als voltijdstudent heb je recht op studiefinanciering.Na afronding ontvang je een rechtsgeldig diploma.

Deeltijdstudie of avondstudie

Veel voltijdstudies, op mbo- en hbo-niveau, universitair niveau en masterniveau, kun je ook in deeltijd volgen. Je gaat dan één dag in de week of enkele avonden per week naar school. Veel deeltijdstudenten zijn volwassenen die op deze manier naast hun baan kunnen studeren. De studie kan dus goed aan je werk gerelateerd zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Een deeltijdstudie duurt langer dan een voltijdstudie, maar uiteindelijk krijg je hetzelfde diploma. Omdat je naast de studie kunt werken, ontvang je geen studiefinanciering.

Thuisstudie of cursus

Een thuisstudie of cursus beslaat een relatief korte leerperiode en is op een specifiek onderwerp of bepaalde vaardigheid gericht. De meeste cursussen zijn dan ook meer praktijkgericht dan een opleiding, maar bevatten wel weer meer theorie dan een praktijktraining.Sommige cursussen worden op locatie gegeven, bijvoorbeeld bij een opleidingsinstituut of bedrijf. Andere cursussen dien je volledig zelf thuis uit te voeren. Een combinatie is ook goed mogelijk. Bij veel cursussen hoort een digitale leeromgeving, of je kunt huiswerkopdrachten naar een docent sturen.

Duur

Bij de ene cursus kun je compleet je eigen tempo volgen. Je wordt geacht zelfstandig de lesstof door te nemen en indien mogelijk zelf je examen in te plannen om de cursus af te sluiten. Bij de andere cursus (zeker als de cursus in groepsverband gegeven wordt) staat het tempo vast. 

Diploma of certificaat

Meestal krijg je bij afronding van de cursus een certificaat of een bewijs van deelname. Een diploma krijg je alleen als je ook een examen hebt moeten afleggen. Hoeveel dit diploma waard is, hangt af van het niveau van de cursus, de onderwijsinstelling en andere factoren. Bij taalcursussen is het bijvoorbeeld mogelijk een examen op een bepaald niveau af te leggen. Slaag je voor dit examen, dan kun je met het bijbehorende diploma aantonen dat je de taal op dat specifieke niveau beheerst. Deze niveaus worden internationaal erkend.

Waarom een cursus?

Vrijwel iedereen heeft na de middelbare school een fulltime opleiding gevolgd. Dat is ook logisch: met een opleiding kan je je op een bepaald vakgebied richten en jezelf klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Maar waarom zou je daarna nog een cursus volgen? Bij die overweging kunnen verschillende argumenten meespelen:

  • Je overweegt een carrièreswitch, maar hebt nog niet alle benodigde vaardigheden in huis. Potentiële nieuwe werkgevers kunnen een bepaalde opleiding als voorwaarde stellen, maar jij kan je met je werkervaring en een aanvullende cursus op je eigen manier onderscheiden.
  • Je vakgebied ontwikkelt zich snel, waardoor je continu bijscholing nodig hebt op het gebied van software, techniek of andere zaken.
  • Je wilt naast je werk een eigen bedrijf beginnen, maar hebt hiervoor vaardigheden nodig die je niet in je huidige functie leert of gebruikt. En voordat je dat eigen bedrijf begint, wil je de benodigde kennis wel paraat hebben.
  • Je gaat voor je werk in het buitenland aan de slag. Graag wil je de taal alvast een beetje spreken, voordat je in het diepe gegooid wordt.
  • Je hebt een hobby die je graag weer eens op zou willen pakken. Het volgen van een cursus hoeft natuurlijk helemaal niet werkgerelateerd te zijn! Misschien wil je in je vrije tijd gewoon lekker aan de slag met iets wat je heel leuk vindt om te doen.

De juiste keuze maken

De verscheidenheid aan opleidingen en cursussen is zo groot, dat de juiste keuze maken soms een onmogelijke opgave lijkt. Wij maken jou, op basis van jouw eisen en wensen, wegwijs in aanbod!

Read More

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten