studeren achter laptop

Voordelig leren? In deze gevallen mag jij je cursus declareren

De markt verandert snel. Ontwikkelingen in de techniek, IT, bedrijfskunde en andere vakgebieden vereisen continu nieuwe vaardigheden. Een afgeronde opleiding is daarom soms niet meer voldoende. Sinds 1 juli 2015 is om die reden de wettelijke scholingsplicht voor werkgevers in het leven geroepen. Deze regeling verplicht werkgevers om werknemers de mogelijkheid te geven noodzakelijke opleidingen en cursussen te volgen. Maar wanneer is zo’n opleiding of cursus ‘noodzakelijk’? En in welke gevallen betaalt je werkgever de studiekosten?

Ik wil graag een cursus volgen!

Stel, jij wil je als voorbeeldige werknemer graag verder ontwikkelen door een cursus te volgen. Dat levert voor je werkgever ook een hoop voordelen op. Jij bent straks beter in staat je functie uit te voeren of kan zelfs promotie maken. Wettelijk gezien is je werkgever helaas niet verplicht jouw cursus te betalen. Je moet je werkgever er dus zelf van overtuigen dat het wederzijds voordeel op gaat leveren. 

Voor congressen, coaching of kortdurende cursussen zijn werkgevers vaak wel bereid in de buidel te tasten. Gaat het om een langere (en duurdere) cursus, dan is het goed mogelijk dat je werkgever de kosten wel wil vergoeden, maar van jou verwacht dat je de werkzaamheden voor de cursus in je vrije tijd uitvoert.

Studiekostenbeding

Als het om een langdurig opleidingstraject gaat en je werkgever dat betaalt, worden de gemaakte afspraken meestal in een studiekostenbeding vastgelegd. Het gaat hierbij vooral om wat er gebeurt als jij vroegtijdig met de opleiding stopt of na de opleiding ontslag neemt of ontslagen wordt. Een werkgever wil natuurlijk niet in jouw opleiding investeren als je vervolgens naar een andere werkgever gaat. In een studiekostenbeding worden daarom voorwaarden opgenomen omtrent het terugbetalen van de studiekosten. 

Veel werknemers zijn een beetje huiverig voor de maatregelen rondom het terugbetalen van studiekosten, maar dit is niet nodig. Wil je toch een andere baan, dan kan je in de salarisonderhandelingen bijvoorbeeld de voorwaarde stellen dat je nieuwe werkgever jouw ‘studieschuld’ terugbetaalt. Desalniettemin is het altijd een verstandig idee een jurist naar het studiekostenbeding te laten kijken.

Verplicht een cursus volgen

In veel vakgebieden stelt de werkgever het echter verplicht dat de werknemer (regelmatig) een cursus volgt. In dat geval is de werkgever uiteraard verantwoordelijk voor de kosten, maar jouw rechten en plichten kunnen wel verschillen.

Verplichting in cao of arbeidsovereenkomst

Bij sommige beroepen is scholing een essentieel en noodzakelijk onderdeel van het beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan politieagenten of medisch specialisten. In deze gevallen zijn regelingen omtrent het verplicht volgen van cursussen meestal in de cao of de arbeidsovereenkomst opgenomen. Daar heb je je dus simpelweg aan te houden. De kosten komen dan (in elk geval voor het overgrote deel) voor rekening van de werkgever, maar je kan bijvoorbeeld wel verplicht worden op je vaste vrije dag aan een cursus deel te nemen.

Geen verplichting in cao of arbeidsovereenkomst

Staat er in jouw cao of arbeidsovereenkomst niks over het verplicht volgen van cursussen? Dan kan je hierover met je werkgever in gesprek gaan. Enerzijds mag de werkgever van jou de nodige inzet (en daarmee deelname) verwachten, zeker als de cursus duidelijk aantoonbaar van belang is voor jouw functie. Anderzijds mag jij verwachten dat je de cursus onder werktijd mag volgen of extra uitbetaald krijgt (eventueel in de vorm van vakantiedagen). Kan je aantonen dat je de cursus om privéredenen niet buiten werktijd kunt volgen? Dan mag je deelname weigeren of een alternatieve gang van zaken voorstellen.

Read More
studeren

Een cursus vs. een fulltime opleiding: wat kies jij?

Wist je dat bijna een vijfde van de Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar een cursus volgt? Of je je nu verder wilt specialiseren in je vakgebied, of simpelweg een hobby van vroeger wil oppakken, een cursus biedt volop mogelijkheden. En heb je meer tijd om handen? Dan kun je ook voor een deeltijd- of voltijdstudie gaan. Dit artikel bespreekt de verschillen, en de voor- en nadelen.

Fulltime opleiding

De meeste mensen volgen een fulltime opleiding aansluitend op hun middelbareschoolopleiding. Je hebt dan nog geen baan en misschien ook nog wel geen idee in welk vakgebied je eigenlijk wilt werken. Dit hoeft overigens niet het geval te zijn. Je kunt er ook voor kiezen je werkende leven even on hold te zetten om (weer) fulltime te gaan studeren.

Naast een voltijdopleiding heb je hooguit tijd voor een bijbaantje, want je wordt geacht 40 uur per week aan de studie te besteden. In deze tijd volg je lessen op de onderwijsinstelling of studeer je zelfstandig thuis. Als voltijdstudent heb je recht op studiefinanciering.Na afronding ontvang je een rechtsgeldig diploma.

Deeltijdstudie of avondstudie

Veel voltijdstudies, op mbo- en hbo-niveau, universitair niveau en masterniveau, kun je ook in deeltijd volgen. Je gaat dan één dag in de week of enkele avonden per week naar school. Veel deeltijdstudenten zijn volwassenen die op deze manier naast hun baan kunnen studeren. De studie kan dus goed aan je werk gerelateerd zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Een deeltijdstudie duurt langer dan een voltijdstudie, maar uiteindelijk krijg je hetzelfde diploma. Omdat je naast de studie kunt werken, ontvang je geen studiefinanciering.

Thuisstudie of cursus

Een thuisstudie of cursus beslaat een relatief korte leerperiode en is op een specifiek onderwerp of bepaalde vaardigheid gericht. De meeste cursussen zijn dan ook meer praktijkgericht dan een opleiding, maar bevatten wel weer meer theorie dan een praktijktraining.Sommige cursussen worden op locatie gegeven, bijvoorbeeld bij een opleidingsinstituut of bedrijf. Andere cursussen dien je volledig zelf thuis uit te voeren. Een combinatie is ook goed mogelijk. Bij veel cursussen hoort een digitale leeromgeving, of je kunt huiswerkopdrachten naar een docent sturen.

Duur

Bij de ene cursus kun je compleet je eigen tempo volgen. Je wordt geacht zelfstandig de lesstof door te nemen en indien mogelijk zelf je examen in te plannen om de cursus af te sluiten. Bij de andere cursus (zeker als de cursus in groepsverband gegeven wordt) staat het tempo vast. 

Diploma of certificaat

Meestal krijg je bij afronding van de cursus een certificaat of een bewijs van deelname. Een diploma krijg je alleen als je ook een examen hebt moeten afleggen. Hoeveel dit diploma waard is, hangt af van het niveau van de cursus, de onderwijsinstelling en andere factoren. Bij taalcursussen is het bijvoorbeeld mogelijk een examen op een bepaald niveau af te leggen. Slaag je voor dit examen, dan kun je met het bijbehorende diploma aantonen dat je de taal op dat specifieke niveau beheerst. Deze niveaus worden internationaal erkend.

Waarom een cursus?

Vrijwel iedereen heeft na de middelbare school een fulltime opleiding gevolgd. Dat is ook logisch: met een opleiding kan je je op een bepaald vakgebied richten en jezelf klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Maar waarom zou je daarna nog een cursus volgen? Bij die overweging kunnen verschillende argumenten meespelen:

 • Je overweegt een carrièreswitch, maar hebt nog niet alle benodigde vaardigheden in huis. Potentiële nieuwe werkgevers kunnen een bepaalde opleiding als voorwaarde stellen, maar jij kan je met je werkervaring en een aanvullende cursus op je eigen manier onderscheiden.
 • Je vakgebied ontwikkelt zich snel, waardoor je continu bijscholing nodig hebt op het gebied van software, techniek of andere zaken.
 • Je wilt naast je werk een eigen bedrijf beginnen, maar hebt hiervoor vaardigheden nodig die je niet in je huidige functie leert of gebruikt. En voordat je dat eigen bedrijf begint, wil je de benodigde kennis wel paraat hebben.
 • Je gaat voor je werk in het buitenland aan de slag. Graag wil je de taal alvast een beetje spreken, voordat je in het diepe gegooid wordt.
 • Je hebt een hobby die je graag weer eens op zou willen pakken. Het volgen van een cursus hoeft natuurlijk helemaal niet werkgerelateerd te zijn! Misschien wil je in je vrije tijd gewoon lekker aan de slag met iets wat je heel leuk vindt om te doen.

De juiste keuze maken

De verscheidenheid aan opleidingen en cursussen is zo groot, dat de juiste keuze maken soms een onmogelijke opgave lijkt. Wij maken jou, op basis van jouw eisen en wensen, wegwijs in aanbod!

Read More
Opleiding projectadministratie

Werken aan zeer wisselende projecten als projectmedewerker

In je werk als projectmedewerker houd je enorm van afwisseling. Je kunt er goed tegen dat je soms voor verschillende projecten en verschillende projectteams tegelijk taken uitvoert. Je bent dus flexibel in je houding en krijgt energie van het kunnen bieden van perfecte administratieve ondersteuning tijdens lopende projecten. Je locatie kan zelfs regelmatig wisselen, doordat je voor het ene project met het projectteam in een vergaderzaal in het bedrijfspand plaats neemt, terwijl je voor een ander project de externe locatie gaat bekijken. Wil je goed voorbereid zijn op je functie als projectmedewerker? Volg dan een praktische opleiding projectadministratie.

Opleiding projectadministratie

Kwaliteiten medewerker projectadministratie

Je werkzaamheden kunnen zeer uiteen lopen. Doordat een project een concreet begin en einde heeft, zullen bepaalde taken altijd een rol spelen, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van de urenregistratie van de projectleden of het organiseren van periodieke vergaderingen voor het projectteam. Andere taken concentreren zich juist aan het begin of eind van een project. In de opstartfase is vaak veel tijd gemoeid met het opstarten van het team, waardoor communicatie en de facilitering van bijeenkomsten extra belangrijk is. Aan het einde van het project wil je de financiële afwikkeling tot een goed einde brengen.

Opleiding projectmedewerker

Tijdens je opleiding ga je eerst aan de slag met de basiskennis van een administratieve organisatie. Je moet alle ins en outs weten om je ondersteunende projecttaken goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hier dus niet alleen om de theoretische kennis van projectmatig werken, maar ook om de specifieke vaardigheden die je gaat leren. Zo is samenwerken een essentieel element bij het werken met projectteams. Door je opleiding word je goed voorbereid op wat het werkveld van je verwacht. Voor korte of lange projecten, met een klein of groot budget of projectteam, draai jij je hand niet meer om.

Read More
Vakbekwaamheid elektrotechniek

Werken met elektrische installaties

Elektrische installaties dienen goed aangelegd en onderhouden te worden. Wanneer je aan de slag wilt in de elektrotechnische branche, dien je dan ook een elektrotechniek opleiding gevolgd te hebben. Hiermee leer je de basis van wat je voor veilig werken nodig hebt. En daarna kun je je ook nog verder specialiseren. Veiligheid gaat echter boven alles, dus een groot deel van je kennis wordt gevormd door allerlei voorschriften die werk aan elektrische installaties goed laten verlopen.

Vakbekwaamheid elektrotechniek

Veiligheid en keurmerken

Er zijn verschillende NEN-normen voor de elektrobranche. Zo werk je altijd volgens de laatste voorschriften die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving. Ben je al elektrotechnisch installateur, maar heb je een tijdje niet gewerkt? Dan kan een opfriscursus een goed idee zijn om je weer helemaal up-to-date te krijgen. Zoek dan ook een cursus die je praktische informatie geeft en waar je je informatie helder gepresenteerd krijgt.

Technologische ontwikkelingen en mogelijkheden voor de elektrotechnisch installateur

De technologie heeft ook voor de elektrobranche niet stil gestaan. Denk aan alle attributen in huis, zoals domotica, die gevolgen hebben voor de installateur. Door je hierin te specialiseren ga je niet alleen mee met de tijd, maar kun je je klantenkring uitbreiden met particulieren en bedrijven die willen investeren in technologische innovaties.

Vergroten expertise en klantenbestand

Een klant of opdrachtgever weet vaak wat hij wil hebben of wat het doel ervan moet zijn, maar hij heeft niet de kennis of praktijkervaring om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Hier kom jij als expert weer om de hoek kijken. Het kan dus interessant zijn om je als elektrotechnisch installateur verder te ontwikkelen en je bij te laten scholen. Erkenning in de automatisering van installaties zorgt ervoor dat je als gecertificeerd installateur voor je opdrachtgevers kunt werken. Kies dan ook een opleiding die jouw certificering als resultaat heeft.

Read More
Tips vertaler worden

Tips om een vertaler te worden

De vertaalsector is snel aan het groeien en dat biedt verschillende mogelijkheden. Wie vertaler wil worden zal daar hard voor moeten werken, maar met de juiste tips en methoden is dit voor iedereen een mogelijkheid. Wij geven een aantal tips waarmee jij een vertaler wordt.

Tips vertaler worden

Zo wordt je een professionele vertaler

Wil jij je carrière beginnen als professionele vertaler? Neem dan de onderstaande stappen door om je kansen te vergroten.

 1. Naast je moedertaal is het belangrijk dat je een tweede taal (de taal van waar je wilt vertalen) helemaal onder de knie krijgt. Dat betekent dus dat je deze taal meer dan vloeiend leert te spreken en zo goed als een tweede moedertaal kan worden gezien.
 2. Vertalen hoeft niet alleen over twee (of meer) verschillende talen te gaan, maar je kunt je ook in een bepaald vakgebied specialiseren. Zo kun je werkzaam zijn als vertaler in een ziekenhuis of jezelf specialiseren als vertaler in de financiële sector. Ook kun jij jezelf specialiseren in Adwords vertalingen.
 3. Volg ook vertaalvakken en andere gerelateerde cursussen die nodig zijn. Gunstig is om te kiezen voor cursussen en vakken waar je aan het einde een certificaat kunt behalen. Op deze manier vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt.
 4. Ga (tijdelijk) in het land van de taal die je aan het leren bent wonen. Niet alleen zal je vaardigheid behoorlijk verbeteren, ook leer je bepaalde zaken over die taal die niet bij alle cursussen en studies aan bod komen. Denk aan formeel taalgebruik of verschillende dialecten.
 5. Voordat je een vaste baan hebt is het mogelijk om freelance werk te doen en andere klussen aan te nemen. Je traint jezelf met de taal, kunt leuke bijverdiensten halen en het laat zien dat je initiatief hebt in het vakgebied. Via het internet kun je o.a. opdrachten vinden via deze website, maar er zijn nog meer platformen die zich hierop richten.
 6. Om een baan te vinden is het belangrijk dat je de juiste connecties hebt en jezelf onder de aandacht brengt bij bedrijven. Zorg voor een goed LinkedIn-profiel en meld je aan op andere vacature websites.
Read More
cursus linkedin

LinkedIn cursus

Veel bedrijven willen meer uit LinkedIn halen, maar weten niet zo goed hoe ze dit moeten doen. Wilt u ook meer met LinkedIn doen, maar heeft u professionele begeleiding nodig om een vliegende start te kunnen maken met dit zakelijke netwerk? Dan kunt u een LinkedIn cursus volgen bij TTM Communicatie.

cursus linkedin

Actiever aan de slag met LinkedIn

Door een LinkedIn cursus te volgen, kunt u nog actiever aan de slag met LinkedIn. U leert niet alleen hoe dit zakelijke netwerk precies in elkaar zit, maar ook hoe u de vele functies van LinkedIn voor uw bedrijf kan benutten. De LinkedIn cursus duurt slechts 3 tot 3,5 uur, maar na de cursus van TTM Communicatie loopt u als echte LinkedIn expert naar buiten. De kennis die u tijdens de cursus heeft opgedaan, kunt u direct gebruiken binnen uw bedrijf.

De onderwerpen van de LinkedIn cursus

Tijdens de LinkedIn cursus van 3 tot 3,5 uur komen er diverse onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan het algoritme van LinkedIn, maar ook aan do’s en don’ts voor het gebruik van LinkedIn, het zoeken van klanten (leads) op LinkedIn, het deelnemen aan groepen op LinkedIn, social selling en content marketing, het maken van een optimaal profiel en ga zo maar door. Zoals al eerder vermeld, loopt u na de LinkedIn cursus als een echte LinkedIn expert naar buiten.

Inschrijven voor de LinkedIn cursus

Wilt u ook een LinkedIn expert worden? Dan kunt u zich inschrijven voor de LinkedIn cursus van TTM Communicatie. Dit doet u op de website van TTM Communicatie. U kunt een training voor uzelf inplannen, maar ook voor het gehele bedrijf. Bent u benieuwd naar de totale kosten van uw training over LinkedIn? Dan kunt u een offerte op maat aanvragen. Ook dit doet u via de website van TTM Communicatie.

Read More
Bouw

Welke baan in de bouw past bij jou?

Denk je erover na om straks te gaan werken in de bouw? Dan is het goed om je te oriënteren op welke mogelijkheden er voor jou zijn. Waar blink je in uit en wat vind je leuk om te doen? Zet het voor jezelf op een rijtje, zodat je komt tot de leukste banen in de bouw die perfect bij je passen. In sommige periodes gaat het economisch gezien wat minder in ons land. Natuurlijk moet er ook dan voldoende brood op de plank te komen en daarom is het goed om je te ontwikkelen tot een ware specialist op jouw vakgebied. Door ervoor te zorgen dat jij de beste bent, vergroot je je eigen kansen op de arbeidsmarkt. Het maakt hierbij niet uit of je er voor kiest om schilder, stukadoor, timmerman, werkvoorbereider of juist aannemer te worden.

Als leidinggevende werken in de bouw

Als je graag andere mensen aanstuurt is een leidinggevende functie in de bouw je waarschijnlijk op het lijf geschreven. Hiervoor moet je zaken goed kunnen coördineren en plannen en ook dien je uitstekend op de hoogte te zijn van de geldende regelgeving en voorschriften. Beroepen in de bouw die voor jou ideaal zijn, zijn onder meer: aannemer, projectleider, uitvoerder en werkvoorbereider. Je stuurt de boel aan op de bouwplaats en zorgt er voor dat je collega’s weten wat er moet gebeuren.

Volg een opleiding tot metselaar, timmerman of stukadoor

Ga je liever zelf aan de slag met de montage en reparatie van de mooiste houten bouwwerken? Dan is timmerman wellicht het ideale beroep voor jou! Hou je wel van bouwen, maar gebruik je daarvoor liever stenen? Kies dan voor een opleiding tot metselaar. Je leert dan alles over hoe je de mooiste en meest stevige constructies bouwt, zowel in rechte muren als in sierlijke bogen. Ben jij degene die het liefst zorgt voor een prachtige afwerking, zowel aan de binnenkant als de buitenkant van elk bouwproject? Wat dacht je dan van werken als stukadoor of schilder? Jij brengt de mooiste finishing touches aan bij iedere klus en zorgt voor een schitterend eindresultaat. Een goede opleiding zorgt er voor dat je een echte vakman wordt die vervolgens wordt ingeschakeld voor de mooiste klussen. Ga aan de slag als zelfstandige of ga juist werken in dienst van een groter bedrijf. Waar je ook voor kiest, ga voor de baan die het beste bij jou past!

Read More
Business Professional Business Suit Man Suit

Loopbaanontwikkeling: wat is het en voor wie?

Iedereen kan stil komen te staan in zijn of haar leven. U heeft bijvoorbeeld een opleiding afgerond, maar u weet niet zo goed wat u nu moet doen. U heeft al een baan, maar bent eigenlijk niet gelukkig met uw werk. U wilt een bepaalde carrière, maar heeft geen idee hoe u moet komen waar u wil komen. Staat u op dit moment stil in uw leven en wilt u hier iets aan doen? Dan kunt u starten met loopbaanontwikkeling door middel van professionele loopbaanbegeleiding. Wat loopbaanontwikkeling precies is en voor wie dit interessant kan zijn, leest u op deze pagina.

Loopbaanontwikkeling: een korte introductie

Loopbaanontwikkeling door middel van professioneel loopbaanadvies betreft het ontvangen van begeleiding om een geschikte baan te vinden. U bespreekt met een coach wat u precies wilt doen, hoe u uw leven voor u ziet en welke ambities u heeft en samen met de coach bespreekt u uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt. U achterhaalt niet alleen welke baan bij u past, maar ook hoe u deze baan kunt krijgen.

Business Professional Business Suit Man Suit

Loopbaanbegeleiding: interessant voor velen

Loopbaanbegeleiding is niet alleen interessant voor scholieren die een studie moeten kiezen, maar ook zeker voor andere doelgroepen. Zo kunt u ook loopbaanbegeleiding aanvragen als u net een opleiding afgerond heeft, maar niet zo goed weet wat u nu moet doen. Ook kunt u starten met loopbaanbegeleiding als u al een baan heeft, maar eigenlijk niet zo blij bent met uw huidige werk en iets anders wil doen. Zelfs als u ondernemer bent en niet zo goed weet wat u wil doen met uw carrière, kunt u starten met loopbaanbegeleiding.

Mountain Calendar Year 2018 Reach Sun Jump

Ervaring op het gebied van loopbaanadvies

Op het gebied van loopbaanadvies hebben wij al meer dan 20 jaar ervaring. We benaderen het advies voor uw loopbaan op een professionele manier, maken een plan en zorgen dat de uit te voeren acties doelgericht zijn. We kijken naar uw levensloop, uw vermogen om te ontwikkelen en natuurlijk de wensen die u zelf heeft voor de nieuwe baan die u tegemoet gaat.

Read More
huiswerk

Online cursus of in het klaslokaal?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Read More
cursus online

Welke cursus ga jij doen in 2017?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Read More

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten