Cursussen volgen

Met behulp van deze cursussen bespaar je kosten bij een eigen bedrijf!

Wanneer je eigenaar bent van een bedrijf heb je een heleboel andere bedrijven nodig. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een bedrijf wat jouw administratie voor je doet. Het kan een hoop geld kosten om zo’n bedrijf in te schakelen. Veel mensen denken dat ze zelf niet in staat zijn om dit soort werkzaamheden voor hun eigen bedrijf te verrichten. Dat zorgt er voor dat veel bedrijven jarenlang veel geld uitgeven aan relatief eenvoudige werkzaamheden. Wanneer je voor dit soort werkzaamheden een cursus volgt kun je dus een hoop geld besparen voor je bedrijf. Hier een aantal cursussen die je kunt volgen om kosten te besparen voor jouw eigen bedrijf.

Administratie

De meeste bedrijven besteden de administratieve werkzaamheden uit aan andere bedrijven. Dat kost meestal een hoop geld terwijl dat in veel gevallen niet nodig is. Het is slim om een cursus in de richting van administratie te volgen als je een eigen bedrijf hebt. Daardoor kun je namelijk een hoop geld besparen. Door een cursus salarisadministratie te volgen kun je de uitgaven van je eigen bedrijf sterk laten afnemen. Je hoeft daardoor namelijk geen bedrijf meer in te huren om de administratie van je bedrijf te doen.

Waar moet je rekening mee houden?

Het enige waar je wel rekening mee moet houden is dat de administratie een hoop tijd kan kosten. Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van de hoeveelheid administratief werk en dat kun je zelf het best inschatten. Als je denkt dat je genoeg tijd over hebt om de administratieve werkzaamheden van je bedrijf uit te voeren, is het zeker aan te raden om de cursus te volgen. Dat kan er namelijk voor zorgen dat je bedrijf meer geld overhoudt waardoor je meer kunt investeren in de toekomst van je bedrijf.

Cursus website bouwen

Doordat het internet een steeds prominentere rol is gaan spelen in ons leven, is het belangrijk voor bedrijven om een goede website te hebben. Dat is namelijk hetgeen waar klanten hun eerste indruk van je bedrijf van krijgen. Het is dus belangrijk dat de website van je bedrijf er goed uit ziet. Veel bedrijven kiezen ervoor om een bedrijf in te huren die de website voor hen bouwt. Dat is natuurlijk erg makkelijk, maar het kost wel een hoop geld. Daar kun je natuurlijk op besparen. Als je zelf een cursus volgt in het bouwen van een website bespaar je je bedrijf een hoop geld.

Het bouwen van een website

Een website bouwen lijkt voor veel mensen niet zo moeilijk, maar dat valt toch tegen. Wanneer je niet goed je best doet bij de cursus is de kans groot dat je alsnog een bedrijf zult moeten inschakelen voor het verbeteren van de website. Dat is natuurlijk juist wat je probeert te voorkomen. Als je goed hebt opgelet bij de cursus kun je daarna waarschijnlijk een mooie website bouwen. Je kunt overwegen om eerst te oefenen voordat je de echte site van je bedrijf gaat bouwen. Zo weet je zeker dat je alles goed snapt voordat het echte werk begint.

Read More
taal leren

De voordelen van een taalcursus

 

Een taalcursus brengt veel voordelen met zich mee. Een andere taal kunnen spreken en schrijven is ontzettend handig in zowel je werkleven als je persoonlijke leven. De wereld wordt alsmaar kleiner, we kunnen de hele wereld bereiken. Engels is een manier om te communiceren in het buitenland, maar niet iedereen is hierin thuis. Juist door een andere taal te leren kun je daar ontzettend veel mee bereiken. Een taalcursus volgen kan je wereld verbreden.

taal leren

Geef je professionele loopbaan een zetje

Op zakelijk gebied is een taalcursus een must. In het bedrijfsleven heb je vaak te maken met internationale relaties en contacten, het is nodig om in een andere taal te communiceren. He je interesse in een buitenlandse job? Dan is het leren van een vreemde taal een onontkoombaar gegeven. Nederlanders zijn populair bij bedrijven in het buitenland. Dit komt doordat Nederland een succesvol land is, we hebben veel verschillende ideeën en lopen vooruit op de zaken. Grijp je kansen in het buitenland en help ook de bedrijven daar met groei en ontwikkeling. Start met een taalcursus in een taal naar keuze en je kunt uitstekend communiceren op je nieuwe werkplek.

boek

 

Volg een taalcursus naar keuze

Je kunt vrijwel iedere taal leren die je wilt leren. Voor iedere taal is er wel een cursus beschikbaar, verdiep je in de mogelijkheden en kijk welke cursus er bij jou past. Het maakt niet uit of je kiest voor een online cursus of voor een klassikale opleiding, je hebt in ieder geval de mogelijkheid om je netwerk te verbreden. Ontmoet nieuwe mensen en leer samen de taal. Je kunt oefenen met klasgenoten, cursusgenoten en natuurlijk met mensen wiens moedertaal je aan het leren bent. Deze laatste groep zorgt ervoor dat je heel goed leert communiceren. Ga aan de slag en start met een taalcursus naar keuze!

Read More

Cito-toets in groep 8

In groep 8 maken de leerlingen de Cito-toets. Deze Eindtoets is erg belangrijk, want het is de laatste toets die afgenomen wordt voor de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan.

De Cito-toets in groep 8  maakt geen deel uit van de LVS-toetsen, welke leerlingen in de jaren door de basisschool heen maken. Die toetsen – in de categorieën Midden en Eind – staan op zichzelf en brengen vooral de ontwikkeling binnen de school in kaart.

Wat kun je verwachten van de Cito-toets in groep 8? In dit artikel geven we een antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Wat maakt de Cito-toets voor verschil?

Sinds een aantal jaren wordt de Cito Eindtoets (dat is de officiële naam van de Cito-toets) afgenomen in april en niet meer in februari. Daarmee heeft de score van de Cito-toets geen negatief effect meer op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.

Voor de volledigheid: voorheen kon een Cito-score mede bepalen naar welk type vervolgonderwijs een leerling ging. Een leerling met een hoge score ging naar hoger voortgezet onderwijs en een leerling met een lage score ging naar een lagere vorm van het voortgezet onderwijs.

Dat is niet meer. Adviezen en plaatsingen zijn al rond op het moment dat de Cito wordt afgenomen. Desondanks kan de Cito-score nog wel het nodige verschil maken! Namelijk, als een leerling hoger scoort dan het advies dat gegeven is, kan de basisschool besluiten de Cito mee te laten bepalen en een leerling alsnog hoger onderwijs te geven. Dit moet in samenspraak met de ouders en de middelbare school gebeuren Oefenen voor de Cito-toets kan dus uitmaken.

Wat toetst de Cito-toets?

De Cito-toets vindt voornamelijk plaats op de hoofdvakken taal en rekenen. Maar in die twee vakken zitten weer andere vakken verstopt. Zo toetst rekenen ook studievaardigheden en dan met name het aflezen van grafieken en tabellen. Taal toetst ook nog eens spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden), woordenschat, stellen en begrijpend lezen. Ook studievaardigheden valt deels onder taal, als we het hebben over alfabetiseren en ordenen van informatie.

Gedurende drie ochtenden wordt de Cito-toets afgenomen. Leerlingen maken dan meerdere keren een onderdeel voor taal of rekenen, maar de categorie waarin die toetst zich toespitst, verschilt. Per onderdeel hebben de leerlingen tussen de 25 en 35 vragen te beantwoorden en doorgaans hebben ze hier tussen de 30 en 60 minuten de tijd voor.

Hoe lang duurt het voor je de score hebt?

De Cito-toets wordt afgenomen aan het einde van april. Vaak gaat deze dan ook direct op de post. De meivakantie gaat vervolgens beginnen en de meeste scholen ontvangen een week of twee na de meivakantie al bericht met de scores.

Die scores komen op school. De leerkracht zal eerst bekijken of scores leiden tot een heroverweging van het eerder afgegeven advies. Wanneer dat rond is, gaan de scores mee naar huis en kunnen ouders de score van de Cito-toets inkijken.

Wanneer een score niet naar wens is, bestaat er geen herkansing. Je moet het dus doen met de Cito-score die er op dat moment ligt. Wanneer een score lager is dan het gegeven advies (bijvoorbeeld wanneer je tl scoort, maar een vwo-brugklas hebt gevonden) gebeurt er in wezen niets. Je wordt niet teruggeplaatst en ook hoef je niet op zoek naar een andere school.

Conclusie

De Cito-toets is de laatste en belangrijkste toets die leerlingen in groep 8 van de basisschool maken. Indirect bepaalt deze toets het niveau voor vervolgonderwijs. Een lagere score zal echter niet uitwijzen dat een leerling lager geplaatst moet worden in het voortgezet onderwijs, terwijl een hogere score dat gevolg wel kan hebben.

De Cito-toets wordt sinds enkele jaren afgenomen in april en de score volgt doorgaans in de laatste weken van mei.

Read More
huiswerk

Mijn kind zit in groep 6 en heeft moeite met rekenen

Groep 6 is een belangrijk leerjaar op de basisschool. Het vormt de overgang van de middenbouw naar de bovenbouw en dat is in de lesstof goed te zien. Veel ouders met kinderen in groep 6 herkennen het dat hun kinderen na een dag school helemaal afgepeigerd zijn.

Rekenen neemt in groep 6 ook serieuze vormen aan. Er komen allerlei strategieën en vaardigheden bij, die voor veel kinderen nieuw zijn. Zit jouw kind in groep 6 en heeft het moeite met rekenen? Dan herken je je vast in onderstaande situaties. We geven je graag enkele tips om je kind te helpen het rekenen goed onder de knie te krijgen.

Cito-toetsen M6 en E6

Twee momenten zijn van het grootste belang. Nog belangrijker dan de methodetoetsen die doorgaans volgen op het rekenonderwijs. De Cito-toetsen M6 en E6, afgenomen in respectievelijk december en mei (een beetje afhankelijk van de drukte op school kan dit ook eerder of later zijn), geven de leerkracht en intern begeleider een heel duidelijk beeld van de prestaties van een klas en individuele leerlingen.

Waarom is het belangrijk om op deze toetsen naar capaciteit te scoren? Nou, de score van de Cito-toetsen telt vanaf groep 6 al mee voor het advies dat de leerkracht in groep 8 gaat vormen met het oog op vervolgonderwijs! De basis wordt dus al in groep 6 gelegd.

Welke onderdelen leren kinderen in groep 6?

Leerlingen in groep 6 maken niet voor het eerst kennis met alle onderstaande onderdelen, maar bouwen deze wel veel verder uit. Bijvoorbeeld:

 • Rekenen met grotere getallen (vanaf 10.000 tot 100.000)
 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van deze grote getallen (vaak al kolomsgewijs)
 • Breuken (een beginsel)
 • Procenten en kommagetallen (in combinatie met breuken, ook in beginsel)
 • Meten (omtrek en oppervlakte)
 • Tijd en geld

Voor veel kinderen leveren met name breuken, procenten en kommagetallen problemen op. Deze leerlingen hebben moeite met verhoudingen van getallen. Ook zijn er kinderen (en dat hoeven niet dezelfde te zijn als die moeite hebben met breuken) die moeite hebben met omtrek en oppervlakte. Zij knoeien met wat nu precies de omtrek is en wat de oppervlakte en passen de verkeerde strategie toe.

Wat kun jij als ouder doen?

Je wil je kind natuurlijk helpen met rekenen. Niet omdat het daarmee een hogere score haalt, maar vooral omdat het daardoor zelfverzekerder wordt en lekker in zijn of haar vel komt te zitten. Wat kun jij nu doen als ouder? Een aantal tips zetten we graag voor je op een rijtje:

 • Oefen met gericht oefenmateriaal voor de Cito-toets rekenen groep 6
 • Maak zelf sommetjes en oefen deze met je kind
 • Boots situatie in het echte leven na en haal hier de sommen uit (sla bijvoorbeeld eens een krant of reclamefoldertje open en zoek naar manieren om te rekenen)
 • Maak rekenen vooral leuk voor je kind, zodat het ook echt zin heeft om aan de slag te gaan
 • Push je kind niet, want frustratie is voor geen enkel kind leuk en zal zeker niet tot betere resultaten in het leren leiden

Wanneer je er vroeg bij bent en constateert dat er uitval is, kun je met de leerkracht in gesprek gaan. Deze zou remedial teaching kunnen geven of je adviseren om bijles te zoeken. Die bijles kan je kind dan helpen om bijgespijkerd te worden en alle vaardigheden en strategieën in een rustiger, aangepaster tempo eigen te maken.

Houd er wel rekening mee dat je kind ook achter deze bijles moet staan. Anders krijg je scheve gezichten en zal je het resultaat dat jij graag ziet, niet snel bereiken.

Read More

Boekhoudcursus nodig voor online boekhouden?

Ben je recentelijk begonnen met het bijhouden van je bedrijfsadministratie in een online boekhoudpakket? Als je een beetje verstand hebt van boekhouden, kun je waarschijnlijk zonder cursus prima van start gaan. Zeker als je een administratiekantoor vraagt om je boekhoudpakket voor je in te richten. Toch is het handig om je wel enigszins te laten informeren over grootboekrekeningen, het opstellen van een btw aangifte of de regels omtrent het afschrijven van investeringen. Natuurlijk kun je voor dit soort dingen prima bij je boekhoudkantoor terecht. Daar zit dan uiteraard wel een prijskaartje aan, maar die kan het dubbel en dwars waard zijn.

Gratis cursussen

Op internet kun je diverse gratis cursussen vinden die je voldoende kennis geven om zelf online je administratie te voeren. De cursus leidt je niet op tot administrateur of belastingadviseur, maar het geeft je wel de basale kennis die je nodig hebt om zelf je administratie in te boeken. Als je je administratie daarna ter controle voorlegt aan een administratiekantoor, kan dat behoorlijk schelen in de kosten voor correctiewerkzaamheden. In de cursussen leer je hoe btw administraties in elkaar zitten en hoe je zelf je btw aangifte kunt doen op de website van de Belastingdienst. Bij de meeste boekhoudpakketten hoef je overigens je in- en verkoop alleen maar correct in te voeren: het pakket vertelt je dan wel wat je btw aangifte moet zijn.

Wat leer je in de cursus?

Het hangt er natuurlijk vanaf welke boekhoud cursus je uitkiest, maar de meeste online boekhoudcursussen geven je informatie over hoe je facturen moet invoeren, wat een btw-aangifte is en hoe je tot een goede btw-aangifte komt. De basisbegrippen komen uiteraard aan de orde, zodat je weet wat bepaalde termen betekenen. Er is informatie te vinden over hoe je bonnetjes moet invoeren en hoe je de gegevens van je bankafschriften kunt verwerken in je boekhoudpakket. Het inrichten van de boekhouding is ook een belangrijk onderwerp: als je je administratie goed inricht, heb je daar later alleen maar plezier van. Tot slot komen ook de ingewikkeldere boekingen aan de orde, zoals investeringen en afschrijvingen en internationale in- of verkoopfacturen. Uiteraard leer je ook hoe je een boekjaar kunt afsluiten.

Read More
cariere-ontwikkeling

Hulp bij loopbaanontwikkeling

U bent niet meer gelukkig in uw werk. Al jarenlang doet u hetzelfde en sinds geruime tijd heeft u het gevoel dat u iets anders wilt. Maar wat? Zitten er wel andere bedrijven op u te wachten? Durft u de stap niet aan? Of stelt u zich vaak de vraag: ‘Wat kan ik nog meer?’

U weet niet precies wat u kunt

Als u om welke reden dan ook geen voldoening meer uit uw werk haalt is het verstandig uit te zoeken wat een uitkomst zou kunnen bieden. U kunt dan eens informeren bij een bureau dat gespecialiseerd is in loopbaanontwikkeling of -begeleiding. Als u twijfelt aan uw skills buiten uw huidige werk kunt u met behulp van een loopbaanbegeleider onderzoeken waar u goed in bent. Welke talenten heeft u allemaal? En wat u leuk vindt hoeft niet altijd te betekenen dat u er goed in bent. Dan kan bijscholing hulp bieden. Maar misschien weet u exact wat u wilt maar weet u niet zo goed hoe u moet solliciteren. Ook dat is waar loopbaanbegeleiding hulp kan bieden.

Loopbaanontwikkeling is meer

Als u weet wat u wilt en kunt, begint het vaak pas. Naast eventuele bijscholing en hulp bij sollicitaties helpt loopbaanontwikkeling ook bij het verder uitbouwen van uw kunde en kennis tijdens het uitoefenen van de nieuwe baan. Zeker in deze tijd waarin van baan wisselen steeds vaker gebeurt. Dat betekent dat u zich iedere keer moet aanpassen en bekwamen in uw nieuwe functie.

Read More
pianoles

Waarom kiezen voor online pianoles?

Het is niet altijd even makkelijk om geschikte pianolessen te kiezen. Dit heeft voornamelijk te maken met het grote aanbod. Zo kun je kiezen uit lessen van een privé leraar, muziekschool of online pianoleraar. Zijn deze mogelijkheden niet echt geschikt voor jou? Dan zijn er gelukkig nog andere lesmethodes. Weleens gedacht aan een e-book of online pianocursus. Nee? Dan ben je hier aan het juiste adres, want hieronder vind je meer informatie over online pianolessen. Dit zal gebeuren aan de hand van de voordelen, welke deze pianoles methode heeft te bieden.

Voordelig

Eén ding is zeker online pianolessen zijn zeer voordelig! Zo heb je al een online pianoles voor ongeveer 40 euro. Dit kan natuurlijk erg variëren tussen de verschillende aanbieders, maar waarom is dat eigenlijk zo? Dit heeft met name te maken met de hoeveelheid pianolessen. Het is daarom belangrijk om te weten waarvoor je precies betaald. Zo mag het duidelijk zijn dat een piano cursus van 40 euro over veel minder informatie zal beschikken dan er één van 150 euro.

Overal in te zien

Misschien wel het grootste voordeel is dat online pianolessen overal inzichtelijk zijn. Natuurlijk moet je dan wel beschikken over een internetverbinding of een e-book (pdf bestand), welke je hebt gedownload. Met behulp van deze laatste optie ben je nog flexibeler, waardoor je het piano spelen goed kunt combineren met je dagelijkse werkzaamheden.

Snel resultaat

Een laatste maar zeker geen onbelangrijk voordeel is het snel te behalen resultaat. Dit komt omdat online pianocursussen zijn opgebouwd uit piano akkoorden. Een piano akkoord geeft nou eenmaal sneller resultaat dan wanneer je het pianospel gaat leren op basis van het notenschrift. Echter zitten aan beide methodes haken en ogen. Zo geven de piano akkoorden misschien wel eerder resultaat, maar deze zijn in vergelijking tot het notenschrift niet toepasbaar voor alle muziekinstrumenten. Het is daarom belangrijk om te weten welke pianoles methode jouw voorkeur heeft.

Read More

Online acrylverf schildercursus

Voor iedereen die wil leren schilderen met acrylverf is een online schildercursus een echte aanrader. In zo’n cursus leer je stap voor stap de basistechnieken van het schilderen. Daarnaast worden deze basistechnieken op een duidelijke en eenvoudige manier uitgelegd. Denk hierbij aan beeldmateriaal, zoals filmpjes, waarin wordt weergegeven hoe je een schilderij het beste kunt opbouwen. Ook bestaat het lesmateriaal uit diverse opdrachten. Deze opdrachten helpen je om bepaalde schildervaardigheden verder te ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan het schilderen van portretten, landschappen, bloemen, dieren etc. Echter mag het kleuren mengen en het creëren van bijzondere effecten natuurlijk niet ontbreken.

Waarom kiezen voor online schilderlessen?

Tegenwoordig kiezen steeds meer kunstenaars voor online schilderlessen. De voornaamste reden hiervan is dat deze schilderlessen een stuk voordeliger zijn. Je betaald immers een vast bedrag en dus niet per schilderles. Daarnaast is het wel gewoon mogelijk om in termijnen te betalen. Maar naast de prijs zijn er nog meer voordelen. Zo ben je als kunstenaar met een online schildercursus ontzettend flexibel. Je kunt namelijk overal de schilderlessen volgen als je een mobile device (mobiel, tablet of laptop) en wifi hebt. Mocht je een keer geen zin hebben in schilderen, dan kun je gewoon een andere keer verder gaan. Dit betekent echter wel dat jezelf verantwoordelijk bent en doorzettingsvermogen erg belangrijk is.

Naast lesmateriaal krijg je bij veel online schildercursussen ook schildersmaterialen. Denk hierbij aan een aantal kleuren verf, penselen en een palet. Hierdoor kun je na het bestellen van de cursus vrijwel meteen beginnen met schilderen. Wil je echt serieus gaan schilderen? Dan is het verstandig om ook over andere schildersmaterialen te beschikken. Zo heb je de keuze uit diverse schildersdoeken en kun je met een schildersezel gewoon staand schilderen.

Professionele begeleiding

Net als bij een schilderworkshop krijg je bij een online schildercursus ook professionele begeleiding. Deze begeleiding wordt door middel van WhatsApp, Skype of Facebook gegeven door een professionele kunstenaar. Dit betekent dat het stellen van vragen gewoon mogelijk is. Daarnaast kun je om feedback vragen, zodat je een pasgemaakt schilderij nog verder kunt perfectioneren.

Read More

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten