In je werk als projectmedewerker houd je enorm van afwisseling. Je kunt er goed tegen dat je soms voor verschillende projecten en verschillende projectteams tegelijk taken uitvoert. Je bent dus flexibel in je houding en krijgt energie van het kunnen bieden van perfecte administratieve ondersteuning tijdens lopende projecten. Je locatie kan zelfs regelmatig wisselen, doordat je voor het ene project met het projectteam in een vergaderzaal in het bedrijfspand plaats neemt, terwijl je voor een ander project de externe locatie gaat bekijken. Wil je goed voorbereid zijn op je functie als projectmedewerker? Volg dan een praktische opleiding projectadministratie.

Opleiding projectadministratie

Kwaliteiten medewerker projectadministratie

Je werkzaamheden kunnen zeer uiteen lopen. Doordat een project een concreet begin en einde heeft, zullen bepaalde taken altijd een rol spelen, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van de urenregistratie van de projectleden of het organiseren van periodieke vergaderingen voor het projectteam. Andere taken concentreren zich juist aan het begin of eind van een project. In de opstartfase is vaak veel tijd gemoeid met het opstarten van het team, waardoor communicatie en de facilitering van bijeenkomsten extra belangrijk is. Aan het einde van het project wil je de financiële afwikkeling tot een goed einde brengen.

Opleiding projectmedewerker

Tijdens je opleiding ga je eerst aan de slag met de basiskennis van een administratieve organisatie. Je moet alle ins en outs weten om je ondersteunende projecttaken goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hier dus niet alleen om de theoretische kennis van projectmatig werken, maar ook om de specifieke vaardigheden die je gaat leren. Zo is samenwerken een essentieel element bij het werken met projectteams. Door je opleiding word je goed voorbereid op wat het werkveld van je verwacht. Voor korte of lange projecten, met een klein of groot budget of projectteam, draai jij je hand niet meer om.